Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy

ajurveda-brno

Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život.

                                              Pacovský

Nesuďte a nebudete souzeni

           Lukášovo evangelium

Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou výsledkem malých hříchů, které denně spácháme.                                                                                                                                 Hippokrates

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.

Dalajláma

Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona.

Paracelsus­

Domů » Učebnice ájurvédy » Prevence a zdraví » Léčení nemocí

Nemoci podle ájurvédy

Ájurvéda se zabývá především prevencí a celkovým životním stylem, ale i při léčení nemocí má co nabídnout. Koncepce léčení je však zcela odlišná od současné medicíny a tak bych o této koncepci stručně pohovořil.

Hledání rovnováhy

Ájurvédské postupy zejména zdůrazňují neustálou snahu o zachování rovnováhy. Snažíme se zejména o zachování rovnováhy všech tří dóš. Proto mnoho ájurvédských postupů je směřováno k udržení této rovnováhy, případně jejímu obnovení. K tomu používáme zejména preventivní postupy a to správné složení stravy, dodržení denního, ročního i celoživotního rytmu a správná pohybová aktivita. Pokud si udržujeme trvale v relativní rovnováze naše dóši, obvykle se vyhneme větším zdravotním problémům.

Výkonné Agní a detoxikace

Výkonné Agní je dalším faktorem pro udržení dobrého zdraví. Bez fungujícího Agní dochází k zanesení organismu ámou. Zvýšené dóši spojené s ámou se přesouvají kamkoliv po těle a vniklá nerovnováha se obtížně vyrovnává.
Proto je významnou součástí ájurvédských terapií detoxikace, zejména tradiční procedura pančakarma. Ájurvéda ovšem používá i jiné metody detoxikace, například šetrnou detoxikaci bylinami, zejména směsí tří plodů triphala.

Průchodné tělní kanály

Kdo by neznal meridiány, v Tradiční čínské medicíně označované energetické dráhy v těle. Ájurvéda zná také tělní kanálky, ovšem je jich více než meridiánů. Nejedná se jen o energetické kanály, ale i o kanály, kterými proudí hmotné substance (potrava, krev, pot..) Pokud jsou tyto kanály blokovány, vzniká v organismu nerovnováha. K odstranění těchto blokád používá ájurvéda různé metody, například marmovou masáž, pránajámu apod. Na pročištění kanálků je vhodná ohnivá směs Trikatu.

Přirozené užívání smyslů

Nerovnováha také vzniká nevhodným užíváním smyslů. Podle ájurvédy opravdu vše se vším souvisí (moderní věda to nazývá systémový přístup) a nadměrné nedostatečné nebo chybné užívání způsobuje v organismu taktéž nerovnováhu.

Dostatek odžas

Dalším důvodem nemoci může být nedostatek ódžas. Jedná se o jemnou látku, která už není motné povahy, ale ještě není typicky povahy duchovní. Nedostatek této látky může být zapříčiněn různými vážnými porušeními, vysílením, úrazem, stářím, nevhodnou stravou nadměrnou sexuální aktivitou a mnoha dalšími příčinami.
Doplnění odžas je poměrně složité a dlouhodobé. Přesto na rozdíl od Tradiční čínské medicíny ájurvéda umí ódžas sice doplňovat, ale je to určitě běh na dlouhou trať.
K vyživování přistupuje ájurvéda obvykle v poslední fázi léčebného procesu (rásajána). Pokud není tělo dostatečně v harmonii, mohli bychom posilovat nemoc a ne tělo.

Prevence

Účelem ájurvédy je mimo jiné vyhnout se vážným chorobám pochopením toho, jak nemoci vznikají. Teorie je složitá pouze na první pohled, po pochopení základních postupů je možné většinu dalších zásad odvodit nebo alespoň pochopit postupy, které si postupně osvojíme. Ájurvéda je pochopitelně rozsáhlý systém a není v lidských silách proniknout během několika let do celého systému. I to málo, co lze v evropských podmínkách nastudovat však stojí za to.
V prevenci je důležité zejména stravování a denní režim, používání bylinných preparátů a léčiv má pouze pomocnou úlohu.

Proces a stádia nemocí

Základní pravidla pro ájurvédskou léčbu:

  • Odstraň příčinu
  • Proveď důkladnou očistu a odstraň přebytečné dóši
  • Vyrovnej dóši a rozniť trávící oheň

Omlazuj a obnovuj organismus

Symptomatická léčba v ájurvédě
Přestože ájurvéda upřednostňuje léčbu celostní, zná i léčbu symtomatickou, kdy léčíme jednotlivé nemoci podle příznaků, jak to zná evropská medicína. Takovouto léčbu však doporučuje pouze ve specifických případech. Jedná se například o nemoci ve vyšších stádiích, kdy je důkladnější očista již nemožná. Také v situaci, kdy je tělo zesláblé nebo hrozí vážné nebezpečí je třeba léčit nemoc podle symptomů a teprve po zotavení pacienta přistoupit k léčbě celostní. V neposlední řadě je symptomatická léčba dobrým doplňkem léčby celostní, kdy se působí tak říkajíc na více frontách.

Léčení a duchovno

Ájurvéda nepohlíží na člověka jako na tělo, ale na jednotu těla ducha a duše. Vše se vzájemně ovlivňuje a postoj pacienta k nemoci, či ke zdraví je rozhodující. Ájurvéda používá množství technik na zlepšení stavu ducha i duše jako jsou meditace, pránajáma, mantry i různé druhy duchovní léčby, které se mohou odvíjet od náboženského vyznání pacienta i terapeuta. Přestože ájurvéda vychází z véd, není vyhrazena konkrétnímu duchovnímu názoru, ale konkrétní duchovní obsah ponechává na praktikujících.

Literatura

Doval,Z.: Ájurvéda I. CAD Press, Bratislava 2007
Chauhan,V.: Metody diagnostiky ve východní medicíně. DVD, Advana, Praha 1010
Svoboda,R.,E.: Základní kniha ájurvédy. Fontána, Olomouc 1998

Autor: Fakír