Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy

ajurveda-brno

Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život.

                                              Pacovský

Nesuďte a nebudete souzeni

           Lukášovo evangelium

Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou výsledkem malých hříchů, které denně spácháme.                                                                                                                                 Hippokrates

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.

Dalajláma

Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona.

Paracelsus­

Domů » Konzultace

Ájurvédská konzultace a poradna

V České republice praktikuje několik ájurvédských diagnostiků a terapeutů, kteří jsou způsobilí stanovit podle ájurvédského modelu přirozenou konstituci a příčiny aktuálních potíží klienta. Na základě těchto zjištění pak doporučí klientovi opatření a změny ke zlepšení zdraví. Mnoho masérů také nabízí dílčí procedúry na ájurvédském principu. Každý z nás má trochu jiné nadání a pojetí tohoto holistického oboru, každý z nás je „lidsky přijatelný“ pro jiný typ klienta.

Základem mé praxe je doporučení individuální stravy, návrh denního, ročního a celoživotního režimu, vhodných masáží a očistných a regeneračních postupů, jimiž může vědomý člověk udržovat své zdraví v trvalé homeostáze (rovnováze). Doporučení jsou vyjádřena na základě diagnostiky a jejich kolekce je individuální. V další části doporučení se obvykle zabývám návrhem řešení aktuálních potíží a nerovnovah, pokud se vyskytují.

Pro klienty, kteří mají hlubší zájem proniknout do celostních zásad péče o zdraví a podrobněji poznat svou přirozenost (prakrti), je určena následná kontrolní konzultace . Zpravidla ji klient absolvuje za 2-3 měsíce po první konzultaci, kdy už má řadu vlastních zkušeností s novým životním stylem a debatu pak lze většinou označit za velmi konstruktivní a kvalifikovanou.

Dříve, než přistoupíte k objednání konzultace, je třeba si uvědomit základní ájurvédské pravidlo:

Za své zdraví si odpovídáme sami.

Pokud své zdraví někomu svěříme, nezbavujeme se tím odpovědnosti. 

Moje role v procesu udržení a obnovy vašeho zdraví je poradenská. Nepřebírám za vaše zdraví zodpovědnost, nýbrž poskytuji informace, jejichž použitím si zdraví vylepšíte a upevníte. Dále mohu být vaším dlouhodobějším průvodcem v tomto procesu, pokud si to budete přát. Nemohu však zodpovídat za to, zda se budete doporučeními řídit, či nikoliv. Pravdou ovšem je, že kdykoliv s klientem zaznamenáme zlepšení a úspěch, působí mi to velkou osobní radost.

Ještě se chci zmínit několika slovy o placení. Často je možné se setkat s názory, že léčení by mělo být zadarmo. Nechápu proč. V našem světě jsou jedním z měřítek  vynaložené energie peníze. To, čemu věnujeme peníze, to považujeme za důležité, čemu nikoliv, to pro nás důležité není. Pokud nejsme ochotni věnovat energii udržení svého zdraví, nemá pro nás zdraví hodnotu. Při konzultacích zdarma jsem vypozorovala, že informace, které získáme bez jakéhokoliv úsilí, nedokážeme využít.

Ájurvédské poradenství pro mě není jediným zdrojem obživy, ale platba za konzultaci je nezbytným dokončením výměny energie mezi mnou a klientem.

V současnosti nabízím následující služby:

Jako první musí být vstupní konzultace s ájurvédskou diagnostikou, poté už je vše na dohodě s klientem.