Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy

ajurveda-brno

Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život.

                                              Pacovský

Nesuďte a nebudete souzeni

           Lukášovo evangelium

Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou výsledkem malých hříchů, které denně spácháme.                                                                                                                                 Hippokrates

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.

Dalajláma

Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona.

Paracelsus­

Domů » Konzultace

Ájurvédská konzultace a poradna

 České republice praktikuje několik ájurvédských diagnostiků a terapeutů, kteří jsou způsobilí stanovit podle ájurvédského modelu přirozenou konstituci a příčiny aktuálních potíží klienta. 

V Ájurvédské poradně Brno pracujeme tři:
Ing. Jana Ježíková
Anastasia Lebedik Ph.D.
Ing. Martin Kozák  

Na základě diagnostiky doporučíme klientovi opatření a změny ke zlepšení zdraví. Každý z nás má trochu jiné nadání, každý z nás je „lidsky přijatelný“ pro jiný typ klienta. Základem doporučení je vždy návrh stravy, denního, ročního a celoživotního režimu, vhodných masáží a očistných a regeneračních postupů, jimiž může vědomý člověk udržovat své zdraví v trvalé homeostáze (rovnováze). Kolekce doporučení vyjádřená na základě vstupní diagnostiky je individuální a obsahuje přirozeně také návrh řešení aktuálních potíží a nerovnováh, pokud se vyskytují.

Pro klienty, kteří mají hlubší zájem proniknout do celostních zásad péče o zdraví a podrobněji poznat svou přirozenost (prakrti), je určena následná kontrolní konzultace. Zpravidla ji klient absolvuje za 2-3 měsíce po první konzultaci, kdy už má řadu vlastních zkušeností s novým životním stylem a debatu pak lze většinou označit za velmi konstruktivní a kvalifikovanou.

Dříve, než přistoupíte k objednání konzultace, je třeba si uvědomit základní ájurvédské pravidlo:

Za své zdraví si každý odpovídá sám.

Pokud své zdraví někomu svěříme, nezbavujeme se tím odpovědnosti. 

Naše role v procesu udržení a obnovy vašeho zdraví je poradenská. Nepřebíráme za vaše zdraví zodpovědnost, nýbrž poskytujeme informace, jejichž použitím si zdraví vylepšíte a upevníte. Dále můžeme být vaším dlouhodobějším průvodcem v tomto procesu, pokud si to budete přát. Nelze však zodpovídat za to, zda se budete doporučeními řídit, či nikoliv. Pravdou ovšem je, že kdykoliv s klientem zaznamenáme zlepšení a úspěch, působí mi to velkou osobní radost.

Ještě několik slov o placení. Často je možné se setkat s názory, že léčení by mělo být zadarmo. V našem světě jsou jedním z měřítek  vynaložené energie peníze. To, čemu věnujeme peníze – energii, to považujeme za důležité, čemu nikoliv, to pro nás důležité není. Pokud nejsme ochotni věnovat energii udržení svého zdraví, nemá pro nás zdraví hodnotu.

Ájurvédské poradenství pro nás není jediným zdrojem obživy, ale platba za konzultaci je nezbytným dokončením výměny energie mezi konzultantem a klientem.

V současnosti nabízíme následující služby:

Jako první musí být vstupní konzultace s ájurvédskou diagnostikou, poté už je vše na dohodě s klientem.