Slovníček pojmů

diagnóza – rozpoznání a popis někajého (zpravidla nežádoucího) stavu organizmu a nalezení jeho příčin. Diagnostika se pak zabývá metodami a prostředky zjisťování diagnóz. (zdroj: wikipedie)

homeostáza - (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě. U živvých organizmů je to schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich fungování a existence, i když se vnější podmínky mění (zdraoj: wikipedie)

konvenční – obvyklý, běžný, souhlasný – pro potřeby tohoto webu shodující se s názory a praktikami západní školské medicíny (zdroj: slovnik-cizich-slov.abz.cz )

medicína - (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. V moderní době medicína úzce navazuje na biologii. Opírá se také o poznatky chemie, fyziky a stále více se zabývá také informatikou. (zdroj: wikipedie)

terapie – opatření aplikované za účelem navrácení zdraví a homeostázy (funkční rovnováhy a stability těla) (zdroj: slovnik-cizich-slov.abz.cz )


Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy
 • Vítr zakázat nemůžeš, ale můžeš postavit mlýn

  Holandské přísloví


 • Vůdců je na sta, ale dobrých žáků je pořídku

  Ramakrišna

 • ­Zdraví pochází z přirozeného rovnovážného stavu dóš. Moudrý člověk je udržuje v rovnováze. 

  Čaraka


  ­
 • Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život

  Petr Pacovský


  ­
 • ­Zdravý spánek, stejně jako správná strava, je základem zdraví

  Čaraka


  ­
 • Zlo je jenom nedostatek dobra.

  Platón

 • Změň vztah k věcem, které tě znepokojují a budeš od nich mít pokoj

  Marcus Aurelius


  ­
 • Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou
  výsledkem malých hříchů, které
  denně spácháme.
  Hippokrates
 • Nesuďte a nebudete souzeni

  Lukášovo evangelium
 • Život žitý ve shodě s přírodou a s rozumem je cestou ke svobodě.

  Zenón z Kitia

 • Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.
  Dalajláma

 • Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona ­
  Paracelsus
 • ­

  Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny ...

  ­

  Matoušovo evangelium

Ájurvéda Brno
Sledujte nás na:   

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.