Pět živlových prvků a 3 dóši

           Základní myšlenkou ájurvédy je, že vesmír je jeden veliký organismus. Všichni jsme s ním spojeni a tvoříme jeden velký celek. Tak jako jsou naše těla tvořena nespočtem nezávislých buněk, jsme i my nepatrnými buňkami vesmírného organismu. Vše co existuje ve vnějším vesmíru má svůj protějšek ve vesmíru vnitřním, každé živé bytosti. To koresponduje se slavnou Smaragdovou deskou, která tvoří základní axiom evropské esoteriky: „jak nahoře, tak dole“. Celý tento vesmír je tvořen pěti živlovými prvky. Těmito prvky jsou:
 • Země - tuhý stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je pevnost, stálost a tvrdost. Země je ustálenou látkou
 • Voda - tekutý stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je proudění. Voda je látkou bez stability
 • Oheň - síla, která dokáže přeměnit látku z tuhého stavu do tekutého a následně do plynného nebo naopak, čímž může měnit relativní skupenství látky. Oheň je vlastně forma bez látky: jeho charakteristickým příznakem je transformace
 • Vzduch - plynný stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je hybnost či dynamika. Vzduch představuje existenci bez tvaru
 • Éther - moderněji prostor nebo pole, z něhož vše vzchází a do něhož se vše navrací; prostor, v němž se odehrávají události. Nemá žádnou fyzickou existenci: existuje pouze jako vzdálenosti, které rozdělují hmotu   
­
  Těchto pět prvků tvoří celý vnější i vnitřní vesmír. Všechny chemické prvky jsou obsaženy v těchto pěti živlech (tatvách). Tyto živlové podstaty poukazují na to, že celý vesmír se skládá z různých frekvencí či vibrací téže substance. 
 
­
                Z těchto pěti živlových prvků jsou tvořeny tři dóši (česky je označujeme jako regulátory nebo bioenergie), doslova chyby. Jedná se o energie či principy prostupující celou přírodou. Vyskytují se všude a vždy společně v různé směsi. Poměr jednotlivých dóš ve výsledné směsi pak dává celkový obraz. 
 • Éther a vzduch tvoří dóšu zvanou Váta
 • Oheň a voda tvoří dóšu zvanou Pitta (někteří autoři spojují Pittu pouze s živlem oheň)  
 • Voda a země tvoří dóšu Kapha

Konstituce: 

­
Přestože se dóši vyskytují v celém vesmíru, my se budeme nyní zabývat, jak dóši pracují v našem organismu. V okamžiku narození, respektive početí, přicházíme vybaveni určitou kombinací dóš, což určuje naši konstituci. Toto původní nastavení se nazývá  prakriti. V průběhu doby však vlivem vnějších i vnitřních okolností může dojít k dalším změnám dóš. Tento okamžitý stav se nazývá vikrti. Existuje však sještě stav určité dlouhodobé nerovnováhy, kdy vlastně naši nerovnováhu považujeme jako svoji konstituci. Takovíto stav můžeme nazvat jako žitou prakrti. Pokud se bavíme o konstituci, máme obvykle na mysli právě tento stav. Prvním krokem proto je snížit nerovnováhu na tuto žitou konstituci a tu později vrátit velmi postupně k původní prakrti.
 
Optimální je, pokud se prakrti a vikrti od sebe neliší. Hledání rovnováhy dóš je jeden ze základních postupů ájurvédy.

Svoji konstituci, neboli vlastní nastavení dóš, lze zjistit několika způsoby. V České republice je nejčastější zjišťování konstituce i vikrti pomocí pulzní diagnostiky. V počátku léčení nebo orientace na ájurvédský životní styl však není přesné určení konstituce nezbytné. Naopak bývá konstituce překryta nánosy nerovnováhy a žít podle konstituce by mohlo být pro někoho šok. Práce s konstitucí je podle mého názoru pro pokročilejší a na tomto stupni bych si s ní nekomplikoval život. Považuji za důležitější mírnit extrémy v aktuálním stavu (vikrti). Proto ani obvykle konstituci při prvních konzultacích nezděluji.

 Pokud neznáme svoji konstituci nebo máme více dóš v nerovnováze, zpočátku postupujeme podle doporučení pro regulátor, který vnímáme jako nejvýce zvýšený, případně podle doporučení podle aktuálního ročního období. S přibývajícími znalostmi doporučení zpřesňujeme.

Terapie:

  Rovnováhu dóš se snažíme nastolit opačnými postupy, oproti typickým projevům dóš. Je-li zvýšená Váta, která je lehká, pohyblivá a studená, volíme teplo, pevný řád a trochu těžší jídla. Podrobnější doporučení jsou v článcích o jednotlivých dóšách.

 

  Je třeba si však uvědomit, že přestože se regulují dóši protikladem, vzájemně se neprůměrují. Pokud má někdo zvýšenou Vátu i Pittu, škodí mu i horko i zima. V takovém případě je třeba nejprve harmonizovat jednu dóšu a poté druhou nebo využít faktoru času a v čase přirozeně zvýšené jedné dóši snižoat tuto a v jiném čase jinou. To je zcela bezpečná terapie, kterou vyjma velkých nerovnováh nemůžeme udělat chybu.

Přirozené zvyšování dóš:

  Jak jsem již uvedl výše, dóši se projevují i v přírodě. V přírodě probíhají určité cykly, ve kterých se přirozeně zvyšují i jednotlivé dóši. Během dne od 6 do 10 a od 18 do 22 vládne Kapha, od 10 do 14 a od 20 do 2 vládne Pitta a od 2 do 6 a od 14 do 18 vládne Váta. Během roku pak v našich krajích od poloviny ledna do poloviny května vládne Kapha, od poloviny května do poloviny září vládne Pitta a od poloviny září do poloviny ledna vládne Váta.  V dětství je zvýšena přirozeně Kapha, od puberty do středního věku Pitta a ve stáří Váta. Existují i další cykly, ale nebudeme si tím nyní komplikovat život.
­

Autoři: Fakír, Jana Ježíková
Literatura: 
 1. Frej, D.: Ajurvéda, Eminent, Praha, 2007
 2. Chauhan,V.: Ájurvédská medicína. 4DVD, Advana, Praha 2010
 3. Chauhan,V.: Metody diagnostiky ve východní medicíně. 4DVD, Advana, Praha 2010
 4. Hloška, P.: Ájurvéda česky, Fontána, Olomouc, 2002
 5. Svoboda, R.,E.: Základní kniha ájurvédy, Fontána, Olomouc, 1998
 6. Kolektiv: Marmová terapie a ájurvéda, Fontána, Olomouc, 2003
Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy
 • Vítr zakázat nemůžeš, ale můžeš postavit mlýn

  Holandské přísloví


 • Vůdců je na sta, ale dobrých žáků je pořídku

  Ramakrišna

 • ­Zdraví pochází z přirozeného rovnovážného stavu dóš. Moudrý člověk je udržuje v rovnováze. 

  Čaraka


  ­
 • Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život

  Petr Pacovský


  ­
 • ­Zdravý spánek, stejně jako správná strava, je základem zdraví

  Čaraka


  ­
 • Zlo je jenom nedostatek dobra.

  Platón

 • Změň vztah k věcem, které tě znepokojují a budeš od nich mít pokoj

  Marcus Aurelius


  ­
 • Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou
  výsledkem malých hříchů, které
  denně spácháme.
  Hippokrates
 • Nesuďte a nebudete souzeni

  Lukášovo evangelium
 • Život žitý ve shodě s přírodou a s rozumem je cestou ke svobodě.

  Zenón z Kitia

 • Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.
  Dalajláma

 • Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona ­
  Paracelsus
 • ­

  Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny ...

  ­

  Matoušovo evangelium

Ájurvéda Brno
Sledujte nás na:   

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.